Obsah

Městská knihovna


Oficiální web: http://knihovnaholysov.webk.cz/

Městská knihovna Holýšov sídlí v Americké ulici č.p. 516, v budově MKS Holýšov.

Služby knihovny
  • absenční a prezenční půjčování knih a časopisů  
  • rezervace knih
  • meziknihovní výpůjční služba
  • veřejný internet
  • tisk, kopírování, laminování 
  • besedy pro žáky mateřské a základní školy
Výpůjční doba MĚK Holýšov

Pondělí: 8:00-12:00 / 13:00-16:00
Úterý:     pro veřejnost zavřeno (besedy, akvizice knih)
Středa:   8:00-12:00 / 13:00-16:00
Čtvrtek:  pro veřejnost zavřeno (besedy, akvizice knih) / 13:00-18:00
Pátek:     8:00-12:00

Online katalog

KontaktMěstská knihovna

Tel.: 775 552 518 
E-mail: fiserova@mestoholysov.cz

www:http://knihovnaholysov.webk.cz/

Fond knihovny činí 15 651 titulů (k 31.12.2018)
Počet registrovaných čtenářů za rok 2018 - 285 registrovaných čtenářů
        
Počet výpůjček za rok 2018: 14 651 (11 899 knih, 2 752 periodik)
Pro žáky ZŠ a MŠ bylo v roce 2018 uspořádáno 25 besed. 


Výpůjční doba knih je 30 dní.
Výpůjční doba časopisů je 14 dní.


Čtenářem knihovny se může stát každý po předložení průkazu totožnosti, u dětí do 15 let podepíše přihlášku jejich rodič či zákonný zástupce.
 

Ceník služeb

Registrační poplatek:

Dospělí: 100,- Kč /rok
Děti, studenti do 25 let: 50,- Kč /rok

Meziknihovní výpůjční služba: 100,- Kč


Upomínky

1. upomínka ( po 31 dnech )   5,- Kč
2.upomínka ( po 62 dnech ) 10,- Kč

1.- 2. upomínka se platí bez písemného oznámení

3.upomínka ( po 93 dnech )  20,- Kč
4.upomínka ( po 122 dnech)  50,- Kč
5.upomínka ( po 156 dnech ) 80,- Kč

3. - 5. upomínka je oznámena písemně
 

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu: cena dokumentu
Ztráta a poškození čtenářského průkazu: 20,- Kč
Poškození čárového kódu: 10,- Kč


Služba za úhradu

tisk, kopírování - text  A4:          3,- Kč
tisk, kopírování - obrázek A4: 10,- Kč 


Knihovní řád 2018

Řád o používání internetu